De stichting Home of Good Hope

2020 Bestuur Home of Good Hope in Nederland

De stichting Home of Good Hope ondersteunt in Namibië projecten die de armste kinderen in Goreangab in Namibië van eten, gezondheidszorg, scholing en van sport en spel voorzien. De Nederlandse stichting werft fondsen om het werk van Monica Imanga mogelijk te maken. Een nieuw gebouw heeft hierbij de hoogste prioriteit.

 

Het bestuur van de stichting Home of Good Hope is onbezoldigd en draagt de meeste onkosten zelf. Het bestuur wordt gevormd door: Maria Vernooij -van der Wal (vz.), Peter Koks (secr.), Wendy Voermans-Bink (penn.), Lau Lavooij (vice-vz) en het lid Theo Dobbelsteen (technische ondersteuning). Burgemeester Derk Alssema is ambassadeur van de stichting.

Logo Designer illusions 2019 wit
webdesign: Designer illusions